Apokriewe (Sagteband)

  Apokriewe (Sagteband)

  Jan Van Der Watt & Francois Tolmie
  Free National Shipping on Orders over R450!
  Dispatch within 21 working days
  R299.00

  Ontdek die fassinerende wêreld van die vroeg-Christelike biblioteek.

  Nou in sagteband!Naas die 66 boeke wat ons in die Bybel vind, is daar ook ander geskrifte wat uit die tyd van die Ou en Nu­we Testa­ment dateer, naamlik die Apokriewe Boeke. Hierdie verlore boeke uit die Bybelse tyd is nou nuut vertaal in moderne Afrikaans.

  Die Apokriewe maak vir lesers die venster oop tot ’n beter begrip van die denk- en leefwêreld van die vroeë Christene en die ou kerkvaders. Dit bied be­langrike in­lig­ting oor die intertestamentêre tyd en gee antwoorde op vrae waaroor talle Bybellesers won­der. Dit bevat Ou-Testamen­tiese Apokriewe soos Die Wysheid van Ben Sirag, 1 en 2 Makkabeërs, Tobit en Die Wysheid van Salomo. Die Nuwe Testament sluit boeke soos Die Kindheidsevangelie van Tomas, Die Evangelie van Maria, Die Didagé en Die Open­ba­ring van Paulus in.

  In die Apokriewe sal lesers die fassinerende wêreld van die vroeg-Christelike biblioteek ontdek.

  Oor die Outeurs

  Jan van der Watt is die hoof van die De­par­te­ment van Nuwe-Tes­tamentiese Wetenskap aan die Uni­versiteit van Pre­toria. Hy is redakteur en mede­werker van verskeie Bybels en ander Christelike pu­bli­kasies.

  Francois Tolmie is tans die departementshoof en professor in Nuwe Testament aan die Universiteit van die Vry­staat. Sy navorsing is veral gerig op die Johannes­evangelie en die Briewe van Paulus.